Win  Le's cover photo
Win  Le's profile picture
Win Le

Làm việc tại công ty cổ phần mạng xã hội du lịch Hahalolo.

More

About

  • Làm việc tại công ty cổ phần mạng xã hội du lịch Hahalolo.

Win Le's sites

Chúc mừng lễ khai xuân năm mới phát triển và mở rộng khẳng định vị thế Hahalolo trong nước và Quốc tế.
+2
174
3
0
0

Loan Quynh's profile picture
Loan Quynh
chức mừng năm mới ạ
Haha
 · Reply · 6 days ago  
1
Loan Quynh's profile picture
Haha
 · Reply · 6 days ago  
1
Nguyen Thi Thuy's profile picture
Haha
 · Reply · 6 days ago  
Tết của bạn thế nào Tết của nhà em vậy đó .Một mùa xuân đầy tình yêu ấm áp
+1
73
2
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
chúc mừng năm mới đến gđ ạ
Haha
 · Reply · 7 days ago  
1
Phan Thi Hong Phong's profile picture
Phan Thi Hong Phong
Chúc mừng gđ năm mới mạnh khoẻ kd hồng phát
Haha
 · Reply · 6 days ago  
1
Du xuân cầu may mắn, bình an, phát tài.
123
1
0
0

Thy Thảnh Thơi's profile picture
Thy Thảnh Thơi
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.
Haha
 · Reply · 9 days ago  
2