Hoàng Quang Khải's cover photo
Hoàng Quang Khải's profile picture
Hoàng Quang Khải

More

Hoàng Quang Khải's sites

Bom nổ gầm rũ cả đất trời
lòng không nao núng, trí kiên cường
thân nhỏ sức lớn vượt guan nan
00:00
00:00
00:00
63
1
79
0
0

Nguyễn Duyên's profile picture
Nguyễn Duyên
đúng là những người anh hùng
Haha
 · Reply · 4 months ago  
tương lai lái xe thất nghiệp
00:00
00:00
00:00
119
3
173
0
0

Bích Đào's profile picture
Bích Đào
lỡ xảy ra trục trặc gì thì sao nhỉ
Haha
 · Reply · 4 months ago  
Hồ Khánh Vân's profile picture
Hồ Khánh Vân
tương lai chưa ai biết trước
Haha
 · Reply · 4 months ago  
Mai Dung's profile picture
Mai Dung
chuyện tương lai ai nói trước được
Haha
 · Reply · 4 months ago  
Vietnamese street food
00:00
00:00
00:00
2
1
11
0
0

N  Ú U's profile picture
N Ú U
Ăn mấy cũng k ngón
Haha
 · Reply · 7 months ago