Dichvuketoan caf's cover photo
Dichvuketoan caf's profile picture
Dichvuketoan caf

Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn CAF

More

About

  • Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn CAF

Chỉ số Sản xuất Công nghiệp (IIP) là một chỉ số cho Ấn Độ thể hiện chi tiết sự tăng trưởng của các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế như khai thác khoáng sản, điện và sản xuất. Toàn Ấn Độ IIP là một chỉ số tổng hợp đo lường những thay đổi ngắn hạn về khối lượng sản xuất của một rổ sản phẩm công nghiệp trong một thời kỳ nhất định so với trong một thời kỳ gốc đã chọn.
Nó được biên soạn và xuất bả...See more

Chỉ số sản xuất công nghiệp là gì - Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn CAF

https://caf-global.com
2
0
0
0

Trần nợ công là tỷ lệ phần trăm tối đa của chỉ tiêu an toàn nợ công. Mang đến các giá trị trong thực hiện chi tiêu hiệu quả. Với các tiếp cận trong khoản nợ được thực hiện. Hướng đến các tiếp cận và sử dụng trong các nhu cầu được cân nhắc hiệu quả. Khi mà nhu cầu sử dụng phải gắn với các lợi ích mong muốn tìm kiếm. Phản ánh với các khả năng đảm bảo trong cân bằng với thực tế.

Trần nợ công là gì - Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn CAF

https://caf-global.com
2
0
0
0