Phan Hồ Thuỳ Nhung's cover photo
Phan Hồ Thuỳ Nhung's profile picture
Phan Hồ Thuỳ Nhung

More

Phan Hồ Thuỳ Nhung's sites (23)

Xím Vàng
52
1
0
0

Nguyễn Hoa's profile picture
Nguyễn Hoa
cảnh đẹp quá
Haha
 · Reply · 2 months ago  
"Yêu: Là gió mát. Là sương sớm. Là gương mặt đỏ hây hây. Là trong hàng nghìn hàng vạn người không thể chứa đựng một ai khác."
📍 Dinh Độc Lập - Sài Gòn
📸 Kỳ Sang
+22
4
0
0

Ở đâu đó giữa một Sài Gòn hiện đại
Vẫn tồn tại những thứ gọi là hoài niệm
🏛 Xich lô và Nhà hát thành phố
Cre: Trần Huy
4
0
0