Nguyễn Thị Kim Oanh's cover photo
Nguyễn Thị Kim Oanh's profile picture
Nguyễn Thị Kim Oanh

More

Hoa cầm trên tay là Hoa của Đất ….
Người giữ trong lòng , long trời lỡ đất vẫn là Người Dưng …..😃
199
2
0
0

Trí Bảo's profile picture
Trí Bảo
thôi thì đừng giữ trong lòng mà nặng lòng nhé😆😍😍
Haha
 · Reply · 13 days ago  
Trần Như Lài's profile picture
Trần Như Lài
không khí xuân còn nơi đây
Haha
 · Reply · 13 days ago  
Soái ca là của ngôn tình.
Còn anh thì chỉ của mình em thôi.❤️
00:00
00:00
00:00
59
1
84
0
0

Nguyễn Quốc Hoài's profile picture
Nguyễn Quốc Hoài
dễ thương qá
Haha
 · Reply · 2 months ago  
❤️❤️
00:00
00:00
00:00
93
4
0
0
0

View 1 more comment

Nguyễn Thị Kim Oanh's profile picture
Haha
 · Reply · 2 months ago  
Bích Thảo's profile picture
Bích Thảo
Mồng 2 có đi đâu nhìu chưa ng đẹp
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1
Trần Nguyễn Vân's profile picture
Haha
 · Reply · 2 months ago  
1