Lee Ashley's cover photo
Lee Ashley's profile picture
Lee Ashley

More

"Lối đá Thụy Sĩ như những chiếc kim đồng hồ, cứ đều đều nhưng bất thình lình có sự khác biệt" <-- ko lẽ đồng hồ Thụy Sỹ của anh Cương nhà tôi mua ở chợ Đồng Xuân hay sao mà chạy hay thế?
20
4
0
0

View 1 more comment

Nguyễn Thu My's profile picture
Nguyễn Thu My
😍 😍 😍 😍 thụy sĩ đồng hồ xịn à nha
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Trần quê's profile picture
Trần quê
rồi kết quả là nó tốt hay xấu?
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Trần quê's profile picture
Haha
 · Reply · 2 years ago  
smart idea
2
0
0
0

S'PORE SỐNG CHUNG VỚI DỊCH NHƯ THẾ NÀO
Bài đăng trên tờ nhật báo Straitimes cho thấy chính phủ Singapore chính thức thừa nhận chiến lược giăng rào, lập chốt, bủa lưới tứ bề để cách li người có tiếp xúc với các ca nhiễm theo kiểu thà giết lầm hơn bỏ sót suốt 18 tháng qua đã khiến công chúng kiệt sức, có một bộ phận trầm cảm và không lối thoát.
Bài viết đăng trong mục Xã luận, ký tên 3 ông bộ trưở...See more

Living normally, with Covid-19: Task force ministers on how Singapore is drawing road map for new normal, Opinion News & Top Stories - The Straits Times

https://www.straitstimes.com
3
1
0
0

Nguyễn Thị Quỳnh Anh's profile picture
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
cũng đáng tham khảo
Haha
 · Reply · 2 years ago