Ảnh bìa của Siyam Md
Ảnh đại diện của Siyam Md
Siyam Md

Thêm

Site của Siyam Md (1)

Ảnh đại diện của Trần Nam Thương
Trần Nam Thương cùng với Phạm Vui, Tâm Thanh 47 người khác
8
4
0
0

Xem thêm 1 bình luận

Ảnh đại diện của Trần Nam Thương
Trần Nam Thương
⁉️Vì sao lại nói: "LƯƠNG KHÔNG CẦN NHƯNG CỔ PHẦN PHẢI CÓ"

🤔Làm thuê nhận lương có được tiền tỷ mỗi năm không❓
🤗Không đâu nhá, nhưng ...
 Xem thêm
⁉️Vì sao lại nói: "LƯƠNG KHÔNG CẦN NHƯNG CỔ PHẦN PHẢI CÓ"

🤔Làm thuê nhận lương có được tiền tỷ mỗi năm không❓
🤗Không đâu nhá, nhưng nếu bạn biết đem tiền để mua cổ phiếu của 1 hoặc nhiều doanh nghiệp tiềm năng và nắm giữ cổ phần của những doanh nghiệp đó thì chuyện có vài tỷ tự động chảy về tài khoản hàng năm trong khi bạn không đi làm là chuyện rất bình thường nhé.

👉 Minh chứng đây tuy làm thuê nhưng ông Trần Kinh Doanh sở hữu 7.728.
Haha
 · Trả lời · 4 tháng trước  
1
Ảnh đại diện của Trần Nam Thương
Trần Nam Thương
⁉️Vì sao lại nói: "LƯƠNG KHÔNG CẦN NHƯNG CỔ PHẦN PHẢI CÓ"

🤔Làm thuê nhận lương có được tiền tỷ mỗi năm không❓
🤗Không đâu nhá, nhưng ...
 Xem thêm
⁉️Vì sao lại nói: "LƯƠNG KHÔNG CẦN NHƯNG CỔ PHẦN PHẢI CÓ"

🤔Làm thuê nhận lương có được tiền tỷ mỗi năm không❓
🤗Không đâu nhá, nhưng nếu bạn biết đem tiền để mua cổ phiếu của 1 hoặc nhiều doanh nghiệp tiềm năng và nắm giữ cổ phần của những doanh nghiệp đó thì chuyện có vài tỷ tự động chảy về tài khoản hàng năm trong khi bạn không đi làm là chuyện rất bình thường nhé.

👉 Minh chứng đây tuy làm thuê nhưng ông Trần Kinh Doanh sở hữu 7.728.
Haha
 · Trả lời · 4 tháng trước  
1
Ảnh đại diện của Trần Nam Thương
Haha
 · Trả lời · 4 tháng trước  
1
Ảnh đại diện của Siyam Md
Siyam Md đã cập nhật ảnh đại diện
2
0

+2
38
5
0
0

Xem thêm 2 bình luận

Ảnh đại diện của Celina Jade
Celina Jade
nice to meet you all
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Stephen Maris
Stephen Maris
where is this place? I wish I were there
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước  
Ảnh đại diện của Siyam Md
Siyam Md
yes dear cosmetic shop
Haha
 · Trả lời · 1 năm trước