Nguyễn Văn Tuấn's cover photo
Nguyễn Văn Tuấn's profile picture
Nguyễn Văn Tuấn

More

▪ Theo nguồn tin từ ký giả Pol Ballus và Cervello Herrero của The Athletic, Barcelona đã bị buộc tội tham nhũng đối với những khoản tiền chi cho cựu quan chức của ủy ban trọng tài Tây Ban Nha trong nhiều năm qua.
▪ Jose Maria Enriquez Negreira, người từng giữ vai trò Phó chủ tịch của Ủy ban Trọng tài Tây Ban Nha (SRC) từ 1994 đến 2018 đã văn phòng công tố của Tây Ban Nha bị truy tố về hành vi tha...See more
0
0
0

😷 Ảnh chụp một gia đình đương thời Cúm Tây Ban Nha, 1918 😷
41
1
0
0

Lê Ngọc Lan's profile picture
Lê Ngọc Lan
diễn viên nổi tiếng đó
Haha
 · Reply · 19 days ago  
Tôi thích ngủ, vì chỉ có trong mơ tôi mới tìm thấy hạnh phúc
41
1
0
0

Đậu  Biếc's profile picture
Đậu Biếc
Hời ơi giống mình quá
Haha
 · Reply · 21 days ago