Công Nguyễn's cover photo
Công Nguyễn's profile picture
Công Nguyễn

More

Công Nguyễn's sites

chán
1
1
0
0

Tuấn Anh's profile picture
Tuấn Anh
tìm các niềm vui thôi ạ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Công Nguyễn's profile picture
  Công Nguyễn
  Tuấn Anh như h thì chẳng có gì đâu là niềm vui đâu chỉ là niềm đau thôi
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
thấy thằng này có ngu k mọi ng
2
1
0
0

Nam Nhân's profile picture
Nam Nhân
một pha xử lý rất gọn ạ 😁
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Công Nguyễn's profile picture
  Công Nguyễn
  Nam Nhân vậy như cái thằng cho nó về lun rồi h thì phải làm sao
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
nhà nước thương tình thương ái, lá lành đùm lá rách lá rách đùm lá tả tơi ăn như thế chắc đủ lắm nhỉ
12
1
0
0

Nhu Thu's profile picture
Nhu Thu
dịch giã như này, có rau củ ăn là quý rồi ạ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1