Bé Lùn's cover photo
Bé Lùn's profile picture
Bé Lùn

More

Từ ngày ở nhà mình hiền diệu và trắng hẳn ra, mà là trắng tay 😂
14
1
0
0

Tuan  Anh's profile picture
Tuan Anh
ở nhà lại xinh hẳn ra ấy chứ
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Đã từng học cách quan tâm....
Nhưng rồi nhận ra có thứ hay hơn gọi là MẶC KỆ 😅
00:00
00:00
00:00
14
1
0
0
0

Nhu Thu's profile picture
Nhu Thu
biết sớm có phải tốt hơn không
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
" Anh nói khi chia tay anh rất đau khổ
Vậy mà hôm sau anh ôm cổ chục con "🙃
14
1
0
0

Hồ Đăng Huyên's profile picture
Hồ Đăng Huyên
anh nào mà bá dơ vậy c
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1