Trần Quỳnh's cover photo
Trần Quỳnh's profile picture
Trần Quỳnh

More

Trần Quỳnh's site (10)

“Trong một cuộc cãi vả đến hồi to tiếng, tôi thường bật khóc. Không phải tôi buồn hay tức giận hay đến hồi đuối lý. Mà là tôi tủi thân.”
61
1
0
0

Cao Ngọc  Minh Huyên's profile picture
Cao Ngọc Minh Huyên
nghe thyương v tr
Haha
 · Reply · 4 months ago  
MTP YPS TÙNG BÌNH
Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hiện tại facebook của Sơn Tùng M-Tp đột nhiên được đổi thành Mtp Yps Tùng Bình
0
0
0

Lựa chọn ngôn ngữ trước khi đăng nhập/khi đã đăng nhập vào hệ thống

Lựa chọn ngôn ngữ trước khi đăng nhập/khi đã đăng nhập vào hệ thống

YOUTUBE.COM
1
1
0
0

Thích ăn Nấm's profile picture
Thích ăn Nấm
quá đơn giản
Haha
 · Reply · 6 months ago