Nguyễn Duyên's cover photo
Nguyễn Duyên's profile picture
Nguyễn Duyên

More

Nguyễn Duyên's site (128)

Đi đúng giờ về đúng giờ ⏰'s profile picture
Chúng ta có thể gặp nhiều thất bại nhưng chúng ta không được bị đánh bại
– Maya Angelou –
#checkin #08h27
81
2
0
0

Trần thị THuu's profile picture
Trần thị THuu
thôi cố lên
Haha
 · Reply · 19 days ago  
Azure Victoria's profile picture
Haha
 · Reply · 19 days ago  
Đi đúng giờ về đúng giờ ⏰'s profile picture
Đi đúng giờ về đúng giờ ⏰
is feeling  
excited is with Hồ Hải, Nguyễn Duyên and 2 others
Celebrity site
“Người ta luôn có đủ thời gian nếu biết sắp xếp khéo.”
- Johann Wolfgang von Goethe -
#HappyWeekend
#checkin #07h42
38
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
nay triết lý ghê ha
Haha
 · Reply · 30 days ago  
Đi đúng giờ về đúng giờ ⏰'s profile picture
"Caring about someone is the easiest way to know your true value in their life."
- Marlene Dietrich -
#checkin #08h29
93
1
0
0

Hoang Yen Nguyen's profile picture
Hoang Yen Nguyen
"If you love someone, the greatest gift you can give them is your presence" - Thich Nhat Hanh 😊
Haha
 · Reply · 1 month ago  
1