Nguyễn Ni's cover photo
Nguyễn Ni's profile picture
Nguyễn Ni

More

Nguyễn Ni's site (20)

Cơm cuộn hệ nghèo
43
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
ăn rau nhìu để giữ dáng
Haha
 · Reply · 1 month ago  
Fast News's profile picture
Fast News Organization site
CA MẮC COVID-19 TĂNG NHANH, MỘT SỐ CÓ DẤU HIỆU CHUYỂN NẶNG
-------------------
✔ Từ ngày 1/4 đến 7/4, 278 ca/tuần, tỷ lệ nặng/mắc là 1,4%. Từ 8/4 đến 14/4 tăng lên 2.000 ca, nhưng tỷ lệ nặng/mắc là 1,1%.
✔ Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể Omicron đang lưu hành chủ yếu trên thế giới với một số biến thể phụ như BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.16, XBB.1.9.1, XBB.1.5, XBF. Tron...See more
0
0
0

Tự làm bánh trên mạng nhưng nó lạ lắmmmm
43
1
0
0

Nguyễn Diệu Linh's profile picture
Nguyễn Diệu Linh
tự làm nó lạ nhĩ
Haha
 · Reply · 2 months ago