Nguyễn Tú Quyên's cover photo
Nguyễn Tú Quyên's profile picture
Nguyễn Tú Quyên

More

Nguyễn Tú Quyên's site (20)

Hoàng hôn đẹp nhất buổi chiều
Em đây đẹp nhất khi yêu chính mình
43
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
oki em nhé
Haha
 · Reply · 1 month ago  
Khi nhắn tin thì nhiệt tình lắm.
Đến khi gặp nhau kiểu:
00:00
00:00
00:00
1
0
0

This world is very big. If we don't meet each other on purpose, we really won't be able to meet each other...
18
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
hope you will meet the right people at the right time
Haha
 · Reply · 2 months ago