Nguyễn Hậu's cover photo
Nguyễn Hậu's profile picture
Nguyễn Hậu

More

Nguyễn Hậu's sites

Fast News's profile picture
Fast News Organization site
MẠNH TAY VỚI CÁC VI PHẠM TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU
=========================================
Cre: PetroTimes
Đại lý nói không thiếu xăng nhưng cửa hàng bán lẻ thì kêu không có xăng để bán, nơi thì chỉ bán dầu không bán xăng, chỗ thì hỏng cột bơm, bảo dưỡng định kỳ… là những lý do thường thấy trong hàng ngàn cái “cớ” để cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối “găm” hàng.
Trong những ngày nghỉ...See more
0
0
0

Fast News's profile picture
Fast News Organization site
MẠNH TAY VỚI CÁC VI PHẠM TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU
=========================================
Cre: PetroTimes
Đại lý nói không thiếu xăng nhưng cửa hàng bán lẻ thì kêu không có xăng để bán, nơi thì chỉ bán dầu không bán xăng, chỗ thì hỏng cột bơm, bảo dưỡng định kỳ… là những lý do thường thấy trong hàng ngàn cái “cớ” để cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân đầu mối “găm” hàng.
Trong những ngày nghỉ...See more
0
0
0

Chú cứ yên tâm ở anh
2
1
0
0

Nguyễn Kim's profile picture
Nguyễn Kim
có điềm rồi
Haha
 · Reply · 7 months ago