Nguyên Thảo's cover photo
Nguyên Thảo's profile picture
Nguyên Thảo

More

Mời cả nhà dùng trà ngày mưa !
64
1
0
0

Nguyễn Nhật's profile picture
Nguyễn Nhật
uống trà đàm đạo c ha
Haha
 · Reply · 6 months ago  
Rượu cần và em !!!
91
1
0
0

Nguyễn Nhật's profile picture
Nguyễn Nhật
vị sao c ơi
Haha
 · Reply · 6 months ago  
1
  Nguyên Thảo's profile picture
  Nguyên Thảo
  Ngọt nhẹ rễ uống lắm em ơi
  Haha
   · Reply · 6 months ago  
Cảnh đẹp khó quên !
3.17K
6
0
0

View 3 more comments

Hồng Vân's profile picture
Hồng Vân
chỗ này còn hoang sơ quá
Haha
 · Reply · 6 months ago  
2
  Nguyên Thảo's profile picture
  Nguyên Thảo
  Uh hẻo lánh bạn ạ
  Haha
   · Reply · 6 months ago  
thương tài's profile picture
thương tài
ở đâu chị ơi
Haha
 · Reply · 6 months ago  
2
James Harry cook's profile picture
Haha
 · Reply · 3 months ago