Le Helen's cover photo
Le Helen's profile picture
Le Helen

More

Le Helen's sites (1)

"TÂM" là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là Tâm điểm.
Tâm của con người càng quan trọng hơn, vì nó nói lên nhân cách của một con người.
Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
Tâm gian dối thì cuộc sống hận thù.
Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá....See more
14
1
0
0

Nguyễn Quốc Hoài's profile picture
Nguyễn Quốc Hoài
Buổi tối vui vẻ nhé
Haha
 · Reply · 3 days ago  
𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀̉𝐈 Đ𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐀̀𝐈,
𝐌𝐀̀ 𝐃𝐎 𝐓𝐀 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 Đ𝐔̉ 𝐊𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐑𝐈̀
Lỗ Tấn từng nói "trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi". Ngẫm lại thì, hình như trên đời, cái gì cũng phải có làm mới được, chứ, bước chân người in mãi mới thành được con đường, cũng như chúng ta, không nên chỉ nói, không thể ra...See more
11
1
0
0

Trà My's profile picture
Trà My
kiên trì rồi cũng sẽ thành công thôi chị ha
Haha
 · Reply · 4 days ago  
𝐂𝐇𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐀𝐈 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐈 𝐂𝐇𝐔̛𝐀 𝐇𝐈𝐄̂̉𝐔 𝟖 Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐍𝐀̀𝐘!
💐💐💐 𝗖𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗮𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻 𝗹𝗼̛́𝗻 𝗺𝗮̀ 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝘁𝘂̛̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗮̉𝗶 𝗾𝘂𝗮 𝗻𝗼̂̃𝗶 đ𝗮𝘂
Nỗi đau chính là động lực để bạn tiến về phía trước. Chỉ những ai đã vượt qua thì mới nhận ra điều này. Vì vậy, bạn đừng mãi đắm chìm trong nỗi đau, hãy dũng cảm vượt qua để nhận t...See more
11
1
0
0

Trà My's profile picture
Trà My
muốn thành công cũng đâu có dễ
Haha
 · Reply · 4 days ago