Quỳnh Trang's cover photo
Quỳnh Trang's profile picture
Quỳnh Trang

More

Quỳnh Trang's sites

"khóc không giải quyết được vấn đề nhưng vì không giải quyết được vấn đề nên mới khóc.."
71
2
0
0

Trần Lan's profile picture
Trần Lan
khóc vì những thứ không xứng đáng thì càng vô ivhs
Haha
 · Reply · 2 hours ago  
" I don't know what my future holds, but I hope you're in it. "
71
2
0
0

Chân thành sẽ chạm đến trái tim, hạnh phúc bắt nguồn từ sự tử tế
142
3
0
0

Le An's profile picture
Le An
sống chân thành rồi sẽ nhận lại được chân thành
Haha
 · Reply · 2 days ago  
1
Khả Uyên's profile picture
Khả Uyên
một góc thơ mộng
Haha
 · Reply · 2 days ago  
1
Hải  Đăng's profile picture
Hải Đăng
câu nói hay quá bạn
Haha
 · Reply · 2 days ago  
1