Ảnh bìa của Frank William
Ảnh đại diện của Frank William
Frank William

Thêm

Site của Frank William (3)

Yêu đi nhé cho cuộc đời trẻ lại
Dẫu con tim có hoang dại vì yêu
Nhưng khi yêu sẽ cảm xúc thật nhiều
Và ta thấy những chiều buông có lý
Yêu đi nhé đừng đắn đo suy nghĩ...Xem thêm
34
14
0
0

Ảnh đại diện của Frank William
Frank William đã cập nhật ảnh đại diện
4
0