Nguyễn Văn Hiển
Nguyễn Văn Hiển

More

About

  • Lives in 24 Bến Lội, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  • From Thụy Chính, Thái Thủy, Thai Binh, Vietnam
LÀM TỐT VIỆC NHỎ & SAU ĐÓ LÀM LỚN VIỆC TỐT MÔI TRƯỜNG MỚI LÀ THỨ TẠO RA TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA 🐝🌺🌻 ĐI VỚI ONG BƯỚM DẪN CHÚNG TA ĐẾN VƯỜN HOA....
See more

28
1.7K
0
0
- TẦM NHÌN: CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ - SỨ MỆNH: QUẢNG BÁ & TẠO LẬP GIÁ TRỊ ĐỊNH VỊ TƯƠNG LAI 🌎 CHUYỆN LỚN PHẢI BIẾT, CÒN chuyện nhỏ BỎ QUA MỘT BÊN....
See more

11
1.6K
0
0
📝 QUY TRÌNH 5 BƯỚC HÀNG NGÀY ỨNG DỤNG SỨC MẠNH TÂM THỨC THÀNH THÓI QUEN 👉 BƯỚC 1 : Bỏ quỹ TỰ DO TÀI CHÍNH kiểm đếm số dư ăn mừng (ghi danh sách quỹ TDTC ngày và tổng số dư . Dán lên tường chỗ dễ nhìn thấy ) 👉 BƯỚC 2: Tuyên bố niềm tin hỗ trợ cho việc ứng dụng Tâm Thức : (Cái gì có trong đầu thì sẽ có ngoài tay)....
See more

29
1.5K
1
0
Ngày mới yêu thương và hạnh phúc!

24
129
0
0