Đạt Phan's cover photo
Đạt Phan's profile picture
Đạt Phan

More

Đạt Phan's site (3)

thư giãn thôi
30
4
0
0

View 1 more comment

Trần Hạo Nam's profile picture
Trần Hạo Nam
thư giãn như này thì ai mà chả thích hè
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Qúy Quốc's profile picture
Nguyễn Qúy Quốc
thư giãn ở resort bảo sao không tươi rói bạn hè
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Khang
𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐮̛ 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡
𝐓𝐚̣𝐨 𝐓𝐚̀𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝟏𝟑𝟖𝐤 𝐂𝐨𝐝𝐞
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐚́𝐢 𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 Đ𝐨̂́𝐢
𝐊𝐈𝐌𝐒𝐀 -𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨̂́ ...
 View more
Haha
 · Reply · 2 years ago  
buổi chiều đẹp trời
23
4
0
0

View 1 more comment

Vĩnh Trần's profile picture
Vĩnh Trần
người chụp có tâm ha
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Ngạn Lê's profile picture
Ngạn Lê
nụ cười tỏa nắng nha, như này thì bao em đổ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Ly Lê's profile picture
Ly Lê
người trong ảnh cũng đẹp nốt nha
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
shopping
18
2
0
0

Trần Tường's profile picture
Trần Tường
toàn hẵng cao cấp ko nhá
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
 • View 1 more comment

 • Huỳnh Bảo Châu's profile picture
  Huỳnh Bảo Châu
  Đạt Phan đâu phải cao cấp là lâu bền, có khi nhiều hàng không cao cấp mặc cũng bền mà
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Nguyên Trí's profile picture
Nguyên Trí
xịn thế bác ơiii
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Trung Lễ's profile picture
  Trung Lễ
  toàn đồ hiệu không à
  Haha
   · Reply · 2 years ago