VUA VANG VIP's cover photo
VUA VANG VIP's profile picture
VUA VANG VIP

More

VUA VANG VIP's sites (3)

Tìm đối tác phát triển hệ thống autotrading
Công thức tính tiền hệ thống robot tự động như sau:
1. Lãi từ đầu tư gói 10.000 $ = 30% * 10.000 = 3.000 $
2. Tiền commission từ hệ thống Affiliate F1: 10.000 $ = 10% * 3.000$ = 300 $, Affiliate F2 = 10% thu nhập F1
3. Tiền lot: 35%, 20%, 15%, 12.5%, 10% spread
4. Tiền thưởng: Giải 1 20.000$, Giải 2 15.000$, Giải 3 10.000$......See more
1
0
0
0

20-30% tháng inbox nhận link
Vốn đầu tư khởi điểm 1.000 $
1
0
0
0