Nguyễn Thắng's cover photo
Nguyễn Thắng's profile picture
Nguyễn Thắng

More

Nguyễn Thắng's sites

cửa đã đóng,then đã cài và tết đã hết.
99
2
0
0

La Linh's profile picture
La Linh
m1 với mình là hết tết
Haha
 · Reply · 11 days ago  
    Nguyễn Thắng's profile picture
    Nguyễn Thắng
    La Linh đôi khi là tính chất gia đình(trưởng nam...)đôi khi phải tự thưởng thêm cho mình ngày nghỉ bạn ah
    Haha
     · Reply · 11 days ago  
Lê Thanh Hằng's profile picture
Lê Thanh Hằng
nhà có cây quý
Haha
 · Reply · 11 days ago  
tết về đến nhà
160
1
0
0

Hà Thị Nguyễn's profile picture
Hà Thị Nguyễn
có không khí tết rùi
Haha
 · Reply · 19 days ago  
cứ khi nào đi xem là VN thắng.chuẩn bị tinh thần ngày mai đi sớm để VN ta thắng tưng bừng hơn.
94
1
0
0

Thư Trần's profile picture
Thư Trần
cảm giác đi xem vậy thích a nhỉ
Haha
 · Reply · 28 days ago