Thiên Ân's cover photo
Thiên Ân's profile picture
Thiên Ân

More

About

  • Studied at Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội
  • Studied at Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội
Thiên Ân's sites (82)

49
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
wow đường nét tỉ mỉ đẹp quá ạ
Haha
 · Reply · 2 days ago  
TU ĐI KẺO TRỂ (copy)
Trẻ không tu già sao tu kịp ?
Quỷ vô thường nó bắt là phải đi.
Đời đã khổ miếng cơm manh áo
Lại dành giựt danh vọng cao sang ...See more
48
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
Nam Mô A Di Đà Phật
Haha
 · Reply · 2 days ago  
BIỂN KHỔ SINH TỬ, GIẢI THOÁT VÔ THƯỜNG
(Tế Công Hoạt Phật từ huấn)
Nhân gian vô thường không đáng sợ, đáng sợ là người trong vô thường mà không hay biết, không biết về bản thân, chính mình trong vô thường mà không hay biết, làm sao thoát ra đây. Bị bệnh không đáng sợ, đáng sợ là bản thân không biết đang bị bệnh, sau đó chuyển dần từ thời kì ba sang thời kì cuối, đúng không.
Nếu con vẫn dậm chân ...See more
150
1
0
0

Nguyệt  Tròn's profile picture
Nguyệt Tròn
Nam Mô A Di Đà Phật
Haha
 · Reply · 4 days ago  
1