Jonathan Smith's cover photo
Jonathan Smith's profile picture
Jonathan Smith

More

Jonathan Smith's sites (34)

#Góc_Thắc_Mắc 🙄🙄🙄
10
4
0
0

View 1 more comment

Trần Nam Thương's profile picture
Trần Nam Thương
Vẫn tặng 500 cổ phần điện gió Weter khi đky thành công theo link: https://energy.denistiaglin.com/reg?u=NamThuong
Haha
 · Reply · 20 days ago  
1
Le Thị Thuong's profile picture
Haha
 · Reply · 20 days ago  
1
Nina Thanh Hằng's profile picture
Nina Thanh Hằng
Chuẩn bạn nhỉ
Haha
 · Reply · 13 days ago  
Bạn đã thấy 1khi IPO thì tài sản nó nhân lên khủng khiếp chưa? Cho nên cơ hội thấy rõ mà không chịu khó trích 5-10% thu nhập để gia tăng tài sản cho tương lai tự do tài chính vài năm nữa nghỉ hưu thì phí vô cùng cuộc đời này. Cày mãi cũng không tự do tiền bạc.🤗
Nhóm tài liệu:https://zalo.me/g/lpimyf380
6
0
0
0

#MoMo chắc không ai lạ gì nhề? 😎😎
Công ty chứng khoán Thiên Việt đâù tư 27,8 tỷ vnd vào MoMo từ năm 2007 và giờ khoản đầu tư ban đầu đó là 2796 tỷ vnd.Đầu tư trước IPO đúng là cơ hội tuyệt vời 💪
Tranh thủ cân đối tài chính mà dứt ít nhất gói nhỏ nhé cả nhà. Đòn 7 IPO sẽ giúp ace hoàn thành điều ước của mình trong vài năm tới. 😎
❤️❤️❤️❤️❤️
⛳️ Ai muốn về Team thì tìm vào nhóm. Cổ phần Gốc còn r...See more
7
1
0
0

Acoustic Bi's profile picture
Acoustic Bi
👍👍👍👍
Haha
 · Reply · 3 months ago