Danial Bawany's cover photo
Danial Bawany's profile picture
Danial Bawany

More

Danial Bawany's sites

#Góc_Thắc_Mắc 🙄🙄🙄
16
4
0
0

View 1 more comment

Trần Nam Thương's profile picture
Trần Nam Thương
Vẫn tặng 500 cổ phần điện gió Weter khi đky thành công theo link: https://energy.denistiaglin.com/reg?u=NamThuong
Haha
 · Reply · 5 months ago  
2
Le Thị Thuong's profile picture
Haha
 · Reply · 5 months ago  
2
Nina Thanh Hằng's profile picture
Nina Thanh Hằng
Chuẩn bạn nhỉ
Haha
 · Reply · 4 months ago  
1
Bạn đã thấy 1khi IPO thì tài sản nó nhân lên khủng khiếp chưa? Cho nên cơ hội thấy rõ mà không chịu khó trích 5-10% thu nhập để gia tăng tài sản cho tương lai tự do tài chính vài năm nữa nghỉ hưu thì phí vô cùng cuộc đời này. Cày mãi cũng không tự do tiền bạc.🤗
Nhóm tài liệu:https://zalo.me/g/lpimyf380
8
0
0
0