T Kiva's cover photo
T Kiva's profile picture
T Kiva

More

T Kiva's sites

Always see yourself as the best
#ethereum
41
4
0
0

View 1 more comment

ĐOÀN THỊ VÂN's profile picture
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
dinh trong's profile picture
dinh trong
so great
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
dinh trong's profile picture
dinh trong
Go to moon!
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
T Kiva's profile picture
T Kiva updated profile picture
2
0

T Kiva's profile picture
T Kiva
is feeling  
alone
Hôm nay đầy rẫy những khó khăn,
và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng.
Nhưng sau ngày mai, hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
4
1
0
0

Cù Thị Nhi's profile picture
Cù Thị Nhi
một mình có buồn ko ???
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
    T Kiva's profile picture
    T Kiva
    Cũng buồn bạn, nhưng cũng quen rồi.
    Haha
     · Reply · 2 years ago