Nguyễn Hoá's cover photo
Nguyễn Hoá's profile picture
Nguyễn Hoá

More

Nguyễn Hoá's sites

Le Viet's profile picture
Le Viet
is feeling  
pumped is with Nguyen Anh, Nguyễn Hoá and nguyễn Xuân atThành phố Đà Nẵng
Toàn cầu đang in rất nhiều xiền để hỗ trợ nền kinh tế, một khi xienf nhiều thì LẠM PHÁT không thể tránh khỏi, hình thức thể hiện tình trạng đó rất đa dạng, trong đó có thể cùng 1 SP bạn phải bỏ ra nhiều hơn so với trước đó, hoặc cùng 1 số xiền nhưng số lượng giảm đi.
VD điển hình cho cuộn giấy WC này, cùng 1 za, cùng kích thước, nhưng số tờ đã giảm 11%, hiểu nôm na nền kinh tế bị lạm phát 11% thô...See more
4
0
0
0

Nhớ các ty của ba quá mới có 10 ngày đêm xa các bạn ý
10
3
0
0

Thiên Thanh IF's profile picture
Thiên Thanh IF
đi đâu á anh
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
    Nguyễn Hoá's profile picture
    Nguyễn Hoá
    Cty anh thực hiện chị thị 16. 3 tại chỗ một cung đường 2 điểm đến
    Haha
     · Reply · 1 year ago  
💑 Tiến's profile picture
💑 Tiến
cả nhà thương nhaooo
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Võ Nhật Minh's profile picture
Võ Nhật Minh
chúc cả nhà khỏe mạnh nha
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Nguyễn Hoá's profile picture
Nguyễn Hoá updated profile picture
1
0