Không Tên's cover photo
Không Tên's profile picture
Không Tên

More

Không Tên's sites

Đừng vô tư ném đá
Chỉ vì để vui chơi
Biết đâu trong vòm lá
Một con chim... lìa đời.
Đừng nói lời cay độc...See more
0
0
0

Mỗi một ngày qua đi
Là cuộc đời ngắn lại
Ở giữa thế gian này
Chẳng gì là mãi mãi.
Những điều đang tồn tại ...See more
0
0
0

Hãy sống là mình nhé
Chớ phụ thuộc vào ai
Đừng để ưu sầu mãi
Mau phí tàn thanh xuân
Ai nghĩ gì ta mặc ...See more
0
0
0