Le Thanh's cover photo
Le Thanh's profile picture
Le Thanh

More

Tàu lửa chạy ẩu thiệt😁
00:00
00:00
00:00
2
2
0
0
0

Kim Oanh's profile picture
Kim Oanh
quá nguy hiểm
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Ngô Liên's profile picture
Ngô Liên
Mé. Suýt nữa thì gặp thần chết
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Khi anh 9 đi qua !
00:00
00:00
00:00
13
6
0
0
0

View 3 more comments

Lệ Anh's profile picture
Lệ Anh
anh 10 và anh 11 sắp tới nữa
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Lê Thích's profile picture
Lê Thích
đây là đà nẵng hay đâu vậy bạn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
hải nam's profile picture
hải nam
và anh 10 sắp đến :(
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
  Huỳnh Phương's profile picture
  Huỳnh Phương
  chống kiểu này sao chống nổi nhỉ
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
  1
Trăm loại bạn..., có mấy loại là Thân !?
00:00
00:00
00:00
59
10
0
0
0

View 7 more comments

Mario Nấm's profile picture
Mario Nấm
haha thân nhau, 2 từ nhưng cũng dễ quên lắm
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Lê Hoàng Quốc Anh's profile picture
Lê Hoàng Quốc Anh
thân thì cũng thân nhiều lắm, nhưng khi hoạn nạn thì k biết như nào luôn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Vũ Quốc Hưng's profile picture
Vũ Quốc Hưng
uống vậy biết khi nào mới say đây
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
 • View 1 more comment

 • Le Thanh's profile picture
  Haha
   · Reply · 2 years ago