Vish Nu K Đônghoàngthái's cover photo
Vish Nu K Đônghoàngthái's profile picture
Vish Nu K Đônghoàngthái

Uy Thiên Đế Cổ Thánh Phật: KA VISHNU Đông Hoàng Thái Nhất.

More

About

  • Uy Thiên Đế Cổ Thánh Phật: KA VISHNU Đông Hoàng Thái Nhất.

Vish Nu K Đônghoàngthái's sites (109)

Bạn đã thấy 1khi IPO thì tài sản nó nhân lên khủng khiếp chưa? Cho nên cơ hội thấy rõ mà không chịu khó trích 5-10% thu nhập để gia tăng tài sản cho tương lai tự do tài chính vài năm nữa nghỉ hưu thì phí vô cùng cuộc đời này. Cày mãi cũng không tự do tiền bạc.🤗
Nhóm tài liệu:https://zalo.me/g/lpimyf380
6
0
0
0

Tiền ra như nước sông đà tiền vào nhỏ giọt như cà phê phil.🥲
Mới sáng ra thấy xôn xao hết cõi tài chính. Thì ra hoa nở là vì đến mùa. Hoa héo là vì hết mùa. Biết nói sao bây giờ thôi thì thành thật xin chia buồn cùng với tất cả anh chị em đặc biệt những người Nam Thương đã khuyên nhủ và can ngăn,có người còn khịa lại mình cho rằng tư duy tầm nhìn không thực tế,tuy nhiên mình chưa từng mong điều ...See more
7
0
0
0