Lý Khải's cover photo
Lý Khải's profile picture
Lý Khải

Sông đôc thân,

More

About

  • Sông đôc thân,

Lý Khải's site (4)

Vĩnh Long nơi tôi tạm trú và làm việc giờ đã phải giản,mọi thứ đã thay đổi chỉ trong vòng vài ngày,,, phải mất việc ơ trọ chống dịch,,, về quê lại ko được nhớ Ba mẹ lắm
12
2
0
0

Nguyễn Phan Ngọc Anh's profile picture
Nguyễn Phan Ngọc Anh
1 người cố gắng vì mọi người a ạ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Bùi Văn Khang's profile picture
Bùi Văn Khang
ở yên 1 chỗ để cả nước còn yên
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Vĩnh Long nơi tôi tạm trú và làm việc giờ đã phải giảncach,mọi thứ đã thay đổi chỉ trong vòng vài ngày,,, phải mất việc ơ trọ chống dịch,,, về quê lại ko được nhớ Ba mẹ lắm
13
2
0
0

Võ Hà My's profile picture
Võ Hà My
cố gắng giữ gìn sức khỏe a nha
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Lý Khải's profile picture
Lý Khải
vâng cảm ơn bạn
Haha
 · Reply · 2 years ago  
buồn vì số phận là công nhân... lương ích ỏi,,,đủ chan trải cuộc sống,, giờ thêm dịch bệnh phải nghỉ việc,,, cách Ly tại nhà
13
3
0
0

Thành Trung's profile picture
Thành Trung
chán quá a nhỉ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Thục Quyên's profile picture
Thục Quyên
cố gắng thôi a chứ hết dịch làm lại
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Lý Khải's profile picture
Lý Khải
mong mọi thứ sẽ trôi qua thật nhanh để chở về cuộc sống như xưa
Haha
 · Reply · 2 years ago