Cao Thi Bich Tram's cover photo
Cao Thi Bich Tram's profile picture
Cao Thi Bich Tram

Go ahead ✈

More

About

  • Go ahead ✈

  • Check-in Agent at  Vietnam Airport Ground Services Company Limited (VIAGS)
  • Flight lead at  Hahalolo Travel Social Network Joint Stock Company
  • Studied at Vietnam Aviation Academy
  • From Ho Chi Minh City
Cao Thi Bich Tram's sites

Azure Victoria's profile picture
Azure Victoria is with My Trần, HUY HỒ and 26 others
Đăng ký tài khoản Viettel Money để nhận ngay ưu đãi 20.000đ. Nạp tiền điện thoại chiết khấu tới 20%.
5
0
0
0

Azure Victoria's profile picture
Azure Victoria
is feeling  
scared is with Cầm Nguyễn, Cao Thi Bich Tram and 12 others
Cơm ngon văn phòng
Chủ quán cho hơi nhiều đạm 😂
87
4
0
0

View 1 more comment

Hoang Yen Nguyen's profile picture
Hoang Yen Nguyen
yên tâm rau sạch 100% 😂
Haha
 · Reply · 25 days ago  
1
Bùi Ngọc Khang's profile picture
Bùi Ngọc Khang
Em nhìn hết muốn ăn :V
Haha
 · Reply · 25 days ago  
1
Mi Hu Le's profile picture
Mi Hu Le
thật luôn hà anh
Haha
 · Reply · 22 days ago  
Azure Victoria's profile picture
Azure Victoria
is feeling  
amused is with Mai Nhut Anh, Dao Ha and 32 others
GPT chat bot AI làm thơ về Hahalolo
#aPoemAboutHahaloloCompany
87
4
0
0

View 1 more comment

Azure Victoria's profile picture
Haha
 · Reply · 1 month ago  
Azure Victoria's profile picture
Haha
 · Reply · 1 month ago  
Azure Victoria's profile picture
Haha
 · Reply · 1 month ago