Lò Long's cover photo
Lò Long's profile picture
Lò Long

More

Lò Long's sites

Lò Long's profile picture
Lò Long atHuyện Phù Yên
Chào cả nhà thân yêu nhé.bao giờ con đói con lại về🤪🤪
20
2
0
0

Nguyễn Thị Thùy Linh's profile picture
Nguyễn Thị Thùy Linh
bữa cơm gia đình luôn ngon nhất
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Tường Vi's profile picture
Tường Vi
mỗi lần đi xa về là y như ràng Ba Mẹ cho ăn cỗ luôn, ko đâu bằng gia đình mà
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
về với gia đình k phải nghĩ ngợi.
28
5
0
0

View 2 more comments

Trần Thị Loan's profile picture
Trần Thị Loan
cũng muốn về với gia đình lắm mà đang dịch nên ko về dc
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Khang
𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐮̛ 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡
𝐓𝐚̣𝐨 𝐓𝐚̀𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝟏𝟑𝟖𝐤 𝐂𝐨𝐝𝐞
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐚́𝐢 𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 Đ𝐨̂́𝐢
𝐊𝐈𝐌𝐒𝐀 -𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨̂́ ...
 View more
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyễn Khang
𝐊𝐢𝐞̂́𝐦 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐓𝐮̛ 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡
𝐓𝐚̣𝐨 𝐓𝐚̀𝐢 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐍𝐠𝐚𝐲 𝟏𝟑𝟖𝐤 𝐂𝐨𝐝𝐞
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐂𝐚́𝐢 𝐔𝐲 𝐓𝐢́𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 Đ𝐨̂́𝐢
𝐊𝐈𝐌𝐒𝐀 -𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐨̂́ ...
 View more
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Lò Long's profile picture
Lò Long atThành phố Bắc Ninh
Nhớ nhà 😥😥
33
2
0
0

Nguyễn Quốc Hoài's profile picture
Nguyễn Quốc Hoài
Mình cũng nhớ nhà :((
Haha
 · Reply · 2 years ago  
 • View 2 more comments

 • Lò Long's profile picture
  Lò Long
  Trung Tín tết buồn vào mùa covid
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Cánh Cụt's profile picture
Cánh Cụt
Dễ cưng quá, tết này về ăn tết dc k c
Haha
 · Reply · 2 years ago  
 • View 3 more comments

 • Lò Long's profile picture
  Lò Long
  Buồn lắm anh chị ạ
  Haha
   · Reply · 2 years ago