Xuyến Kim's cover photo
Xuyến Kim's profile picture
Xuyến Kim

ly hôn

More

About

 • ly hôn

e đã từng lảm vk người ta ,..rồi ..bài hát tăng các bà me đơn
00:00
00:00
00:00
40
2
0
0
0

Nguyễn Văn Dương's profile picture
Nguyễn Văn Dương
bài hát hay quá nhờ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
 • View 2 more comments

 • Xuyến Kim's profile picture
  Xuyến Kim
  hay sâu sắc nưa
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
Trần Hương's profile picture
Trần Hương
dạo này hình như đang mode single mom
Haha
 · Reply · 2 years ago  
  Nguyễn Vinh's profile picture
  Nguyễn Vinh
  bà mẹ đơn thân rồi kìa
  Haha
   · Reply · 2 years ago  
nta chỉ thích xai cái mới ,áo củ rồi ho k cần ,nhưng ho k biết chiếc này luôn đầy nhiêt quyết vả tình thương
00:00
00:00
00:00
7
4
0
0
0

View 1 more comment

Tâm Bùi's profile picture
Tâm Bùi
chà, chị xì teen quá nhỉ
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Tôn Đoàn Duy Lâm's profile picture
Tôn Đoàn Duy Lâm
người ta chưa nhận ra giá trị thật của chúng
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Davis Avalos's profile picture
Davis Avalos
Look so pretty 😍
Haha
 · Reply · 2 years ago  
người nổi tiếng xài sữa tắm xông trắng nhà tớ nè ..cưng chưa
00:00
00:00
00:00
3
0
0
0
0