Trần Cường's cover photo
Trần Cường's profile picture
Trần Cường

More

Trần Cường's sites

Hỗ trợ dịch vụ Facebook's profile picture
Hỗ trợ dịch vụ Facebook public Organization site
Hỗ trợ dịch vụ Facebook
0
0

muốn có gạo thì phai trồng lúa
muốn làm công chúa thì về với bọn a
3
1
0
0

Phạm Hòa's profile picture
Phạm Hòa
thính ghê đấy các bro
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
00:00
00:00
00:00
3
1
0
0
0

Lê Lê's profile picture
Lê Lê
nói chuẩn, nhưng mà vẫn thấy chứ "nhẫn" quan trọng vl ra ấy
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
    Trần Cường's profile picture
    Trần Cường
    Lê Lê quan trọng lắm chứ...thế mình mới làm vide để tự nhủ bản thân nè
    Haha
     · Reply · 3 years ago