M r minh's cover photo
M r minh

More

21
1
0
0

Phạm Trần Nhật Tân's profile picture
Haha
 · Reply · 13 hours ago  
22
1
1
0

Phạm Trần Nhật Tân's profile picture
Haha
 · Reply · 13 hours ago  
NỬA ĐỜI SAU
Sao cũng được , nửa đời sau bình thản
Chẳng còn ưa quá náo nhiệt ồn ào
Ta xem nhẹ những danh vọng hư hao
Đời dư dả hay bần cùng cũng vậy...See more
11
1
0
0

Phạm Trần Nhật Tân's profile picture
Phạm Trần Nhật Tân
nghe cũng đúng a
Haha
 · Reply · 8 days ago