Ni Ngô
Ni Ngô

More

😋* * 📳🈂️ BLOCKCHAIN PLUS 🈂️📳** *WALLET🚦 * * LÀ GÌ?🈯️* 🈂️1. Ví BLOCKCHAIN PLUS *...
See more

5
20
0
0
 Về chúng tôi Crowd1 là một công ty mạng và tiếp thị trực tuyến được thành lập với mục đích mang đến cho các thành viên trên toàn thế giới cơ hội duy nhất để tham gia vào nền kinh tế hợp đồng biểu diễn, giáo dục chất lượng, mạng lưới quốc tế và góp phần đạt được bình đẳng kỹ thuật số tốt hơn trên thế giới. Mạng lưới quốc tế của Crowd1 bao gồm hàng triệu thành viên đầy tham vọng với niềm yêu thích...
See more

5
19
0
0
8 ĐIỀU NHỎ NHƯNG NHANH NHẤT ĐỂ LÀM GIÀU ⭐️Điều thứ nhất, đầu tư vào chính mình là cuộc đầu tư không bao giờ lỗ vốn. Càng đầu tư càng sinh lời vì khả năng của con người là vô hạn. ⭐️Điều thứ hai, bạn có thể chỉ mất một phút để vay nhưng phải mất cả đời để trả nợ. Nếu thu nhập bạn ổn, mối quan hệ tốt, hãy vay tiền nhưng sẵn sàng cho cái giá phải trả khi là một “con nợ”....
See more

3
11
0
0
Quản lý tài sản chủ động hay thụ động? Những cái bẫy của nhận thức hẹp hòi Cách suy nghĩ của nhà đầu tư hoàn toàn khác với nhận thức của một người bình thường. Để quản lý tiền một cách hiệu quả, bạn cần học cách phân biệt tài sản với nợ và nhận ra rằng cùng một giao dịch có thể trở thành tài sản hoặc nợ, tùy thuộc vào mục đích mua. Trong cuốn sách "Con đường đến tự do tài chính", tác giả Eric Nyman...
See more

3
18
1
0
I am sending you 1π! Pi is a new digital currency developed by Stanford PhDs, with over 3.5 million members worldwide. To claim your Pi, follow this link https://minepi.com/Bienhoqt1802 and use my username (Bienhoqt1802) as your invitation code.

1
14
0
0
Cơ Hội cho mọi người ...crowd1

3
16
0
0