Vy Yến's cover photo
Vy Yến's profile picture
Vy Yến

More

Khuyên Vũ's profile picture
Khuyên Vũ
is feeling  
depressed is with Rhonda Elizabeth, Chế Vinh and 40 others
00:00
00:00
00:00
32
7
0
2
0

View 4 more comments

Nguyễn Mỹ Phụng's profile picture
Nguyễn Mỹ Phụng
Rất nhìu lần nv
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
nguyên hai's profile picture
nguyên hai
ôm gối buồn lắm
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Huynh Tuan's profile picture
Huynh Tuan
tui muốn nói thẳng và rõ tại vợ chồng cung xa lâu rồi nhung anh cũng nhớ ma em cứ vòng vòng
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Ai muốn kết bạn zalo với khuyên ko nào
Nếu muốn thì mọi người giử số điện thoại ở dưới bình luận cho khuyên nhé
79
12
0
0

View 9 more comments

Măng Chua's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Nhật Exciter Gia's profile picture
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
Chí Khí Bé Tí's profile picture
Haha
 · Reply · 12 months ago  
Hello
63
14
0
0

View 11 more comments

Dương Tỉnh's profile picture
Dương Tỉnh
hai mẹ con hay hai chị em vậy
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Tấn Anh's profile picture
Tấn Anh
Rp vá
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Kim Ronato's profile picture
Kim Ronato
ảnh đẹp
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1