Ngo Truong's cover photo
Ngo Truong's profile picture
Ngo Truong

More

Lang Gom Vinh Long
#tiiyeuVietNam#dayluicovid19
10
1
0
0

Vũ Lam 's profile picture
Vũ Lam
chúc bạn nhiều niềm vui 😊
chúc bạn nhiều niềm vui 😊
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Ngo Truong's profile picture
Ngo Truong
is feeling  
hopeful is with DIVA Luxury Hóc Môn, Nguyễn Dương and 25 others
Đuoc Mua#ChauThanh#ĐôngTháp
#tôiyêuViêtNam#dayluicovid19
88
21
0
0

View 18 more comments

Vũ Ánh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Trang Hoàng's profile picture
Trang Hoàng
Nhìn mê quá đi à, có cái vườn thế này thích lắm luôn í
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Vũ Lam 's profile picture
Vũ Lam
chúc bạn nhiều niềm vui 😊
chúc bạn nhiều niềm vui 😊
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Ngo Truong's profile picture
Ngo Truong
is feeling  
pumped is with huy cao to, Võ Minh Hùng and 15 others
Bánh Tét Quê Nhà
#tôiyêuViêtNam#dayluicovid19
88
23
0
0

View 20 more comments

Diệu Hân's profile picture
Diệu Hân
Năm nay tết lâu quá mong tết 2021 đên cho roiif
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trần thị THuu's profile picture
Trần thị THuu
Mấy năm r nhà k gói bánh, quên mất hương vị luôn r
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trần Phương Nam's profile picture
Trần Phương Nam
bánh tét ăn tết covid nè kaka
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1