Nguyễn Lệ's cover photo
Nguyễn Lệ's profile picture
Nguyễn Lệ

More

giá như em có thể mạnh mẽ hơn một chút để bảo vệ lấy tình yêu hai ta khỏi gia đình thì giờ chắc a và e sẽ k phải đau khổ thế này
6
6
0
0

View 3 more comments

Nguyễn Tuấn's profile picture
Nguyễn Tuấn
sao thế cô gái
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Văn Danh's profile picture
Văn Danh
Mạnh mẽ lên nào
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Tuyên Lê's profile picture
Tuyên Lê
hôn nhân đâu phải chuyện của hai người, là chuyện của hai gia đình đó
Haha
 · Reply · 3 years ago  
nhớ.......anh..........
1
0
0
0

Nguyễn Lệ's profile picture
Nguyễn Lệ updated profile picture
0
0