Red Pepper's cover photo
Red Pepper's profile picture
Red Pepper

More

nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạt mất nhau dẫu mãi về đâu
# cùng anh
9
5
0
0

View 2 more comments

Mỹ Diệp's profile picture
Mỹ Diệp
nắm tay nhau đi đến cuối con đường
Haha
 · Reply · 3 years ago  
2
THIÊN LONG's profile picture
THIÊN LONG
nắm tay anh thật chặt giữ tay anh thật lâu.hứa với anh 1 câu.....
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
  Red Pepper's profile picture
  Red Pepper
  THIÊN LONG dù là trời mưa hay nắng xanh ngời vẫn mong cùng người bước qua hà há🤣🤣
  Haha
   · Reply · 3 years ago  
  1
Vitamin Gái Xinh's profile picture
Vitamin Gái Xinh
tình cảm quá chời :)))
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Red Pepper's profile picture
Red Pepper updated profile picture
12
3

Trần Nhật's profile picture
Trần Nhật
mặt phúc hậu như nhau
Haha
 · Reply · 3 years ago  
2
Đặng Quang Phan's profile picture
Đặng Quang Phan
hình như là đang đi chùa á
Haha
 · Reply · 3 years ago  
2
Trung Lễ's profile picture
Trung Lễ
Đi chùa phải không hai em
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Red Pepper's profile picture
Red Pepper updated profile picture
5
1

Ở đây có Thiên Thần's profile picture
Ở đây có Thiên Thần
cười tươi ghê luôn á
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1