NGỌC SƯƠNG's cover photo
NGỌC SƯƠNG's profile picture
NGỌC SƯƠNG

More

Nếu không thể yêu em tử tế
Thì tốt nhất, để em ế thế đi anh 😅😅😅
12
7
0
0

View 4 more comments

Khánh Linh's profile picture
Khánh Linh
chính xác chứ tới và đi để lại cho mình thêm những đau buồn thì đến làm gì đây
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Trần Hùng's profile picture
Trần Hùng
a k để vậy đâu hehe
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Ngô Mai Thảo's profile picture
Ngô Mai Thảo
Đi cổ vũ ny đá bóng thích nhỉ
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
....".Bao nhiêu năm đi học địa lý....
thế mà Vẫn chưa xác định được vị trí người yêu “..
151
11
0
0

View 8 more comments

Nguyễn Quốc's profile picture
Nguyễn Quốc
ở sau lưng đó em gái ơi.
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Bảo Anh's profile picture
Bảo Anh
thính đâu mà thả nhiều vậy nè
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
ly chinh's profile picture
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thích không có nghĩa là nhìn nhau.....
.
..
....
......
...........See more
139
10
0
0

View 7 more comments

Là Vì's profile picture
Là Vì
năng động quá đi c ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Khánh Huyền's profile picture
Khánh Huyền
sao ảnh mờ thế chị ơi
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1
Nguyễn Huyền Thương's profile picture
Nguyễn Huyền Thương
hì đúng chuẩn luôn là cùng nhau đi về 1 hướng
Haha
 · Reply · 3 years ago  
1