Hương Nguyễn
Hương Nguyễn

More

Ta hay chê cuộc đời méo mó Sao ta không tròn tự nơi tâm Đất ôm cho muôn hạt nảy mầm Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng 🍀 🍀 🍀 🍀

37
67
0
0