Nguyễn Lý's cover photo
Nguyễn Lý's profile picture
Nguyễn Lý

More

Tạm biệt 1 năm quá nhiều mất mát và khó khăn. Chúc cho tất cả chúng ta luôn có sức khỏe để cống hiến cho tổ quốc thân yêu này.Mãi yêu 😘😘😘
33
2
0
0

Bảo Giang's profile picture
Bảo Giang
chit mong sang năm sẽ dduowwjc bình an
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Minh Qúy Qúi's profile picture
Minh Qúy Qúi
năm đáng buồn nhưng cũng là 1 năm đầy sự biệt ơn
Haha
 · Reply · 1 year ago  
1
Nguyễn Lý's profile picture
Nguyễn Lý updated cover photo
2
0

Nguyễn Lý's profile picture
Nguyễn Lý updated cover photo
1
0