Tiểu Long  Nữ's cover photo
Tiểu Long  Nữ's profile picture
Tiểu Long Nữ

https://www.facebook.com/tieulongnu.hoangthikimlong?mibextid=ZbWKwL

More

About

  • https://www.facebook.com/tieulongnu.hoangthikimlong?mibextid=ZbWKwL

sau hôm nay ta sẽ gọi mình là người yêu cũ, nhớ a ấy quá muốn đăng fb để anh xem được mà cũng sợ a có người khác rồi, mới có 2 ngày thì anh quên em rồi, từ bỏ là đúng mà s em buồn quá 🙁#HPH
26
1
0
0

Bông Bông's profile picture
Bông Bông
đôi khi không phải quên mà là không thể
Haha
 · Reply · 4 months ago  
nhớ em không..?
98
2
0
0

Ng Bình Nhi's profile picture
Ng Bình Nhi
không biết luôn kìa
Haha
 · Reply · 4 months ago  
Nguyễn Trang's profile picture
Nguyễn Trang
nhớ lắm nhen
Haha
 · Reply · 4 months ago  
Tiểu Long  Nữ's profile picture
Tiểu Long Nữ updated profile picture
96
1

Nguyễn Trang's profile picture
Nguyễn Trang
Xinh quá c nè
Haha
 · Reply · 4 months ago