Nguyen Xuan's cover photo
Nguyen Xuan

More

00:00
00:00
00:00
11
5
0
0
0

View 2 more comments

Hồ Văn Minh Quân's profile picture
Hồ Văn Minh Quân
nhìn hack não luôn vân chưa hiểu cái gì
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Hong Duyen Ho's profile picture
Hong Duyen Ho
này chắc dùng app chứ nhỉ?
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Nguyen Xuan
Tôi cũng không tự đăng bài viết này. Mặc dù đó là cái clip của tôi. (Thấy lạ nữa là bài còn kèm theo người khác).
Haha
 · Reply · 1 year ago