Tuấn KH's cover photo
Tuấn KH's profile picture
Tuấn KH

More

Tuấn KH's sites (1)

Năm nay đã có quá nhiều sự tổn thương rôig
00:00
00:00
00:00
2
1
0

Pé Nhợn Kon's profile picture
Pé Nhợn Kon
phải nói là quá kinh hoàng
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Còn lại gì sau cơn lũ ...
5
3
0
0

Acclậprađể nhắcnhở ngườimập giảmcân mỗingày's profile picture
Acclậprađể nhắcnhở ngườimập giảmcân mỗingày
thiệt hại về người và của không thể đếm xuể
thiệt hại về người và của không thể đếm xuể
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Thanh Hồ (hole)'s profile picture
Thanh Hồ (hole)
con đường này chắc chắn thi công lại thôi
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Linh Luong Hịhị (Oải Hương)'s profile picture
Linh Luong Hịhị (Oải Hương)
con đường này đi chắc sập mặt
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Mai này ai nhắc lại Rào Trăng
Bữa ấy lũ to đất sang bằng
Mười ba chiến sĩ đầu mũ cối
Để đời thương tiếc mãi trăm năm
4
4
0
0

View 1 more comment

Thanh Hồ (hole)'s profile picture
Thanh Hồ (hole)
đúng 13 ng luôn kìa
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Bùi Phước Mai's profile picture
Bùi Phước Mai
"Khoác lên mình màu xanh áo lính
Cờ đỏ sao vàng mãi trong tim
Tình yêu đất nước in sâu vào máu
Trôn vùi đất mẹ để cứu dân."
"Khoác lên mình màu xanh áo lính
Cờ đỏ sao vàng mãi trong tim
Tình yêu đất nước in sâu vào máu
Trôn vùi đất mẹ để cứu dân."
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Anh Minh's profile picture
Anh Minh
Ngoài trời mưa lạnh lắm rồi
Mọi người thì vẫn bồi hồi nhớ mong
Nhiệm vụ nay đã làm xong
Các anh như những chú Ong đầu đàn
Dẫu việc khó khăn muôn vàn
Chẳng quản gian khổ phàn nàn điều chi...
 View more
Ngoài trời mưa lạnh lắm rồi
Mọi người thì vẫn bồi hồi nhớ mong
Nhiệm vụ nay đã làm xong
Các anh như những chú Ong đầu đàn
Dẫu việc khó khăn muôn vàn
Chẳng quản gian khổ phàn nàn điều chi
13 người cứ thế đi
Hành quân đêm tối lo chi đường dài
Thiên nhiên lại phụ nhân tài
Để giờ tìm thấy thi hài ngổn ngang 😞😞
-copy-"
Haha
 · Reply · 2 years ago