Huỳnh Ngọc Thọ's cover photo
Huỳnh Ngọc Thọ's profile picture
Huỳnh Ngọc Thọ

More

bàng ăn thịnh soạn ngoan anh em ăn thử nhé
+1
14
10
0
0

View 7 more comments

Thế Phú's profile picture
Thế Phú
quá đã luôn
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Thư Nam's profile picture
Thư Nam
anh có địa chỉ cụ thể không anh
Haha
 · Reply · 3 years ago  
Linh  Nhi's profile picture
Linh Nhi
nhìn ngon quá
Haha
 · Reply · 3 years ago  
món ăn ngon
+1
1
1
0
0

Chill Phết 😎's profile picture
Chill Phết 😎
Nhìn mà thèm bánh tráng cuốn hichic
Haha
 · Reply · 3 years ago