Black Heart's cover photo
Black Heart's profile picture
Black Heart

More

chắc h này mọi người ngủ hết rồi
2
1
0
0

Khanh Linh's profile picture
Khanh Linh
chất lắm
Haha
 · Reply · 2 years ago  
1
bạn đả nghe hết Câu chuyện này chưa..?
2
2
0
0

Linda James's profile picture
Linda James
phim k đc hay như truyện
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Black Heart's profile picture
Black Heart
a chưa được xem phim. nghe chỉ mới nghe truyện thôi thấy hay quá
Haha
 · Reply · 2 years ago  
những năm về trước
Thời Gian trôi nhanh thiệt
2
2
0
0

Linda James's profile picture
Linda James
giờ có con luôn rồi à anh?
Haha
 · Reply · 2 years ago  
Black Heart's profile picture
Black Heart
à đó là cháu gái. tớ có vợ chứ chưa có con
Haha
 · Reply · 2 years ago